Hysbysiadau Swyddi

Hysbysiadau Swyddi

Mae'n bosibl nad oes gennym gyfleoedd ar hyn o bryd sy'n gweddu i'ch sgiliau, eich profiad neu'ch uchelgeisiau, ond rydych yn dymuno gwybod os oes rhywbeth yn codi a fyddai o ddiddordeb. Defnyddiwch y cyfleuster hwn i gofnodi'ch manylion isod ac os byddwn yn hysbysebu cyfle sy'n cyfateb i'ch maes dymunol fe wnawn ni anfon e-bost i'ch hysbysu.
 
(Noder - mae hwn yn gyfleuster lle gallwch ddewis cofrestru. Byddwch yn derbyn e-bost bob 6 mis i ofyn a ydych yn dymuno parhau ar y gofrestr, gan gynnwys manylion ar sut i newid eich dewisiadau, neu os hoffech gael eich tynnu oddi ar y rhestr yn gyfan gwbl). 
A ydych wedi cofrestru eisoes? Os felly, ewch i'r dudalen  Rheoli Proffil Hysbysiadau Swyddi lle gallwch reoli'ch dewisiadau hysbysebu neu danysgrifio'n gyfan gwbl.


(Dalwch yr allweddi ctrl (pc) neu cmd (Mac) ar gyfer aml-ddetholiadau)


(Dalwch yr allweddi ctrl (pc) neu cmd (Mac) ar gyfer aml-ddetholiadau)